Specjalizacje kancelarii adwokackiej:

rozwody, alimenty, spadki, sprawy karne, upadłość konsumencka, podział majątku

 

Sprawy rozwodowe

Rozwód to poważna decyzja, która ma daleko idące skutki prawne i osobiste. Z prawnego punktu widzenia, rozwód powoduje ustanie dotychczasowego stosunku prawnego łączącego byłych małżonków. Z osobistego punktu widzenia, rozwód może być trudnym doświadczeniem, związanym ze zmianą stylu życia, relacji z bliskimi i otoczeniem.

Alimenty

Obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci jest podstawowym obowiązkiem rodziców, wynikającym z ich władzy rodzicielskiej. Obowiązek ten ma na celu zapewnienie dziecku koniecznych środków utrzymania, tj. pożywienia, odzieży, mieszkania, opieki zdrowotnej, edukacji, a także środków na rozwój osobisty i kulturalny.

Podział majątku

Podział majątku to proces polegający na rozdzieleniu majątku wspólnego między współmałżonków w przypadku rozwodu, separacji, czy unieważnienia małżeństwa. Podział majątku może być przeprowadzony w sposób umowny lub sądowy. Koszty podziału majątku w drodze umowy ponoszone są przez małżonków na zasadach ogólnych.

Sprawy spadkowe

Sprawy spadkowe to postępowania sądowe lub przed notariuszem, które mają na celu ustalenie spadkobierców, rozdysponowanie majątku spadkowego oraz wypłatę spłat i dopłat. Postępowanie spadkowe w sądzie toczy się przed sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce ostatniego zwykłego pobytu spadkodawcy.

Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Upadłość konsumencka może być ogłoszona, gdy dłużnik jest niewypłacalny, czyli nie jest w stanie zaspokoić swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Upadłość gospodarcza

Upadłość gospodarcza to postępowanie sądowe, którego celem jest oddłużenie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób prawnych, które nie są bankami, spółdzielczymi kasami oszczędnościowo-kredytowymi lub funduszami inwestycyjnymi. Upadłość gospodarcza może zostać ogłoszona, gdy dłużnik jest niewypłacalny, czyli nie jest w stanie zaspokoić swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Sprawy karne

Sprawy karne to postępowania sądowe, które mają na celu ustalenie, czy popełniono przestępstwo i wymierzenie kary sprawcy. Sprawy karne toczy się przed sądami powszechnymi, tj. sądami rejonowymi, okręgowymi i apelacyjnymi.

Mediacje

Mediacje to proces rozwiązywania konfliktów, w którym strony konfliktu, przy udziale mediatora, samodzielnie negocjują i uzgadniają rozwiązanie konfliktu. Mediator jest osobą neutralną, która wspiera strony w negocjacjach i pomaga im wypracować rozwiązanie, które jest akceptowalne dla obu stron.

Zapytaj o wolny termin

Adwokat Krosno

Lilianna Filipczak-Godek