Kancelaria adwokacka

Adwokat Lilianna Filipczak-Godek
Biuro KrosnoBiuro Lesko

Witaj w kancelarii adwokackiej Lilianna Filipczak-Godek

adwokat, mediator, rozwody, Lilianna Filipczak Godek

Adwokat Mediator Lilianna Filipczak-Godek

Wykonuje zawd adwokata od 2006 roku na podstawie wpisu na list? adwokatw przy Okr?gowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Kancelaria adwokacka Krosno ?wiadczy us?ugi na rzecz klientw indywidulnych oraz oferuje kompleksow? obs?ug? prawn? podmiotom gospodarczym. Mam du?e do?wiadczenie w wymagaj?cych bardzo delikatnego podej?cia sprawach rozwodowych, sprawach o alimenty, w przedmiocie w?adzy rodzicielskiej, o podzia? maj?tku oraz wymagaj?cych znajomo?ci specyfiki zagadnienia sprawach o odszkodowania i zado??uczynienia. Prowadz? sprawy z zakresu upad?o?ci oraz ?wiadcz? pomoc prawn? w zakresie przewalutowania i odfrankowienia kredytw. Doskona?a znajomo?? zagadnie? prawnych w po??czeniu z empatycznym podej?ciem pozwala szybko i rzeczowo oceni? potrzeby klienta oraz wykreowa? mo?liwe rozwi?zania dla najbardziej wra?liwych kwestii. Zapraszam do wsp?pracy z kancelari? adwokack? w Kro?nie i Lesku.

Skuteczny adwokat w prawie rodzinnym, karnym, spadkowym oraz w prawie pracy

Prawo gospodarcze

To prawo reguluje stosunki pomi?dzy pa?stwem, osobami prawnymi, a tak?e osobami fizycznymi.

Prawo rodzinne

Zesp? norm prawnych definiuj?cych czyny zabronione pod gro?b? kary oraz okre?laj?cych zasady odpowiedzialno?ci za te czyny.

Prawo nieruchomo?ci

Jest to specjalna procedura s?dowa pozwalaj?ca na odd?u?enie osb, ktre przesta?y radzi? sobie ze sp?at? zobowi?za?.

Prawo pracy

To prawo reguluje stosunki pomi?dzy pa?stwem, osobami prawnymi, a tak?e osobami fizycznymi.

adwokat, prawnik Krosno

Prawo Karne

Zesp? norm prawnych definiuj?cych czyny zabronione pod gro?b? kary oraz okre?laj?cych zasady odpowiedzialno?ci za te czyny.

Upad?o?? konsumencka

Jest to specjalna procedura s?dowa pozwalaj?ca na odd?u?enie osb, ktre przesta?y radzi? sobie ze sp?at? zobowi?za?.

Szukasz prawnika w Kro?nie?

  • Szukasz pomocy prawnika, adwokata, mediatora?
  • Jeste? w trudnej sytuacji?
  • Masz kredyt we frankach i chcesz odzyska? swoje pieni?dze?
  • Borykasz si? z problemem typowo prawnym?
  • Egzekucja alimentw okaza?a si? nieskuteczna ?
  • Odziedziczy?e? d?ugi lub pad?e? ofiar? przest?pstwa?
  • Mo?e nie wiesz jak rozwi?za? konflikt z drug? osob? i zastanawiasz si? czy pomoc mediatora przyniesie porozumienie ? Skorzystaj z us?ug mojej kancelarii

Adwokat Krosno, mediator s?dowy

Lilianna Filipczak-Godek

Specjalista od spraw karnych:

  • Mediacje s?dowe
  • Rozwody
  • Upad?o?ci koncumenckie i gospodarcze

Adwokat Liliana Filipczak- Godek

Oferujemy pomoc jako adwokat spraw s?dowych w naszych biurach w Kro?nie oraz Lesku.

 

tel. 609 818 318

 

 

Opinie naszych klientw

Pani Mecenas jest osob? kompetentn? i uprzejm?. Je?li nie mo?e rozmawia?, to oddzwania. Ma podej?cie do klienta, jest zaanga?owana w swoj? prac?. Szczerze polecam i dzi?kuj?!

Jestem zadowolona z us?ug Pani Adwokat . Profesjonalnie i rzetelnie podchodzi do sprawy, gotowa jest pomc, wszystko wyja?nia. Na bie??co informuje o post?pach. Pomog?a mi w rozwi?zaniu skomplikowanego spadku. Serdecznie polecam.

Polecam kancelari? adwokack? Pani Lilianny. Dzi?ki rzetelno?ci i du?emu zaanga?owaniu zako?czy?a si? sukcesem. Bardzo dzi?kuje za pomoc. Pozdrawiam.

Najnowsze artku?y prawne

Masz pytanie. Napisz nam o tym a my skontaktujemy si? z Pa?stwem w ci?gu 24h.