Kodeks etyki adwokackiej § 23. wskazuje, że adwokata obowiązuje zakaz korzystania z reklamy, jak również zakaz pozyskiwania klientów w sposób sprzeczny z godnością zawodu. W art. 23a jest zawarta dokładna informacja na co adwokat może sobie pozwolić w kwestii informowania o działalności zawodowej.

Najważniejsze kwestie dotyczą zgodności z ogólnymi regułami „Zbioru”. Zastrzega się, aby informacja była zgodna z przepisami obowiązującymi, zwłaszcza dotyczącymi ochrony konsumentów i zwalczania nieuczciwej konkurencji, oraz aby nie wprowadzała w błąd. Powinna być także przekazywana z poszanowaniem tajemnicy zawodowej.

Adwokat natomiast może informować o świadczonej pomocy prawnej. Na przykład poprzez umieszczanie informacji na dokumentach firmowych, w książkach adresowych i telefonicznych, stronach internetowych oraz umieszczanie danych o tej stronie w katalogach i wyszukiwarkach. Oczywiście dopuszczalne jest stosowne oznaczanie siedziby kancelarii, a także wydawanie broszur i informatorów.