Adwokat od rozwodów

Skuteczny adwokat od rozwodów Krosno, Lesko, Jasło, Sanok, Gorlice, Dębica. Mediacje, podział majątku, alimenty, prawa rodzicielskie

Mediacje

Mediacje rozwodowe wspierają małżonków w przejściu przez tę trudną sytuację, są one wielką szansą zarówno dla małżonków jak i ich najbliższych. Mediacje pozwalają płynnie i bezkonfliktowo przeobrazić relacje małżeńskie w relacje rodzicielskie i umożliwiają opracowanie korzystnego dla wszystkich planu wychowawczego. 

Rozwód  konsekwencje prawne

Postępowanie sądowe ma doprowadzić do udzielenia odpowiedzi, czy będzie to rozwód z orzekaniem o winie czy rozwód bez orzekania o winie. Sąd musi podjąć decyzje o władzy rodzicielskiej – pozostawieniu władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom, o jej ograniczeniu lub o pozbawieniu władzy rodzicielskiej, oraz o obowiązku alimentacyjnym względem dziecka

Prawo rodzinne

Prawo rodzinne – wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi.

Alimenty

Aktualnie poprzez alimenty rozumie się środki utrzymania (w stosunku do dzieci również wychowania) potrzebne do zapewnienia właśnie wyżywienia, ale również odzieży, mieszkania, leczenia, a nawet zaspokojenia potrzeb kulturalnych.

Podział majątku

W przypadku rozwodu małżonkowie dzielą majątek wspólny na pół, chyba że zdecydują się na inny podział. Warto zaznaczyć, że niektóre dobra, takie jak spadki czy darowizny nabyte wyłącznie przez jednego z małżonków, nie podlegają podziałowi.

Separacja

Określenie separacja pojawia się często w stosunku do małżonków, których pożycie się nie układa lub którzy z jakichś powodów nie zamieszkują ze sobą, albo zamieszkują, lecz tak naprawdę każdy z małżonków prowadzi własne życie. 

Formularz kontaktowy