Sprawy karne

Skuteczny adwokat od prawa karnego w  Krosnie i Lesku

Kancelaria adwokacka Lilianna Filipczak-Godek

      W swojej pracy odznaczam się niezwykłą dokładnością i skrupulatnością. Jestem bardzo zorientowana na szczegóły, a szczegóły często mogą mieć wpływ na wynik sprawy karnej. Decydując się na współpracę ze mną, możesz mieć pewność, że Twoja sprawa zostanie dokładnie przeanalizowana i uwzględnione wszystkie możliwe zabezpieczenia prawne. W swojej praktyce prawniczej skupiam się na prawie karnym. Ta specjalizacja pozwala mi na świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej na odpowiednio wysokim poziomie. Obejmuje prawo karne ogólne (w tym odpowiedzialność za przestępstwa gospodarcze i korupcyjne) oraz prawo karne skarbowe.

Postępowanie  karne

       Czynności  karne sensu stricto to postępowania mające na celu wykrycie i ściganie sprawców przestępstw (takich jak zabójstwo, rozbój, spowodowanie wypadku drogowego). Składa się z dwóch głównych etapów: postępowania przygotowawczego i postępowania sądowego.
Podczas tego procesu zostaniesz uznany za podejrzanego, jeśli podjęto decyzję o postawieniu ci zarzutów lub jeśli postawiono ci zarzuty bez decyzji dotyczącej przesłuchania podejrzanego. Zostaniesz powołany na oskarżonego, jeśli sąd postawi ci zarzuty lub jeśli prokurator wniesie o warunkowe zawieszenie postępowania w twojej sprawie.

Postępowanie  w sprawach o wykroczenie

      Procedury w sprawach o wykroczenia ma na celu skazanie przestępców (m.in. zakłócanie ciszy nocnej, lekceważenie znaków i sygnałów drogowych). Jeśli zostanie złożony przeciwko tobie wniosek o ukaranie w postępowaniu w sprawie drobnego przestępstwa, zostaniesz nazwany pozwanym.Jeżeli jesteś osobą, która wszczęła postępowanie egzekucyjne i oczekuje na wykonanie, a przedmiotem tych postępowań jest wykonanie orzeczeń wydanych w postępowaniu karnym, postępowaniu w sprawach skarbowych, odpowiednie przepisy prawa przyznają Ci status winnego. Ściganie za przestępstwa i przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia (w takim przypadku zostaniesz ukarany).

Jeśli jesteś pokrzywdzonym

      Z drugiej strony, jeśli poniosłeś szkodę w wyniku przestępstwa lub wykroczenia, to znaczy doznałeś uszczerbku na zdrowiu (np. nazwać cię ofiarą. Pokrzywdzony pełni również rolę świadka, czyli osoby wezwanej przez organ prowadzący postępowanie do złożenia zeznań w kwestiach, którymi ten organ musi się zająć w celu prawidłowego oszacowania odpowiedzialności sprawcy czynu zabronionego. 

Zakres działań w prawie karnym

  • kancelaria reprezentuje osoby pokrzywdzone.
  • prowadzi sprawy o warunkowe, przedterminowe zwolnienie z odbycia kary.

  • kancelaria prowadzi sprawy o odroczenie wykonania kary.

  • adwokat sporządza prywatne akty oskarżenia.
  • kancelaria prowadzi sprawy karne występując w obronie podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu przed sądem.

Otrzymałeś akt oskarżenia dotyczący przestępstwa, którego nigdy nie popełniłeś?

Jak wyjść z tej sytuacji, aby wszystko wróciło do normy?

        W takim razie dobrze trafiłeś, ponieważ takimi sprawami z zakresu prawa karnego zajmuje się nasza kancelaria świadcząc swoje usługi w Krosnie i okolicach.

       Dobry adwokat w sprawach karnych w  Krosnie – na samym początku odpowiednie organy ścigania zajmują się zbieraniem dowodów, później odbywa się postępowanie przygotowawcze, a finałem wielu spraw jest postępowanie karne przed sądem.

Jak się bronić w takich sytuacjach i czy w ogóle istnieje sens, aby do obrony podchodzić samodzielnie?

Kancelaria adwokacka Liliana Filipczak-Godek specjalizuje się w prawie karnym

Jak wygląda proces karny ?

W wielu przypadkach obrona zależy od kilku indywidualnych czynników, takich jak np. okoliczności popełnionego przestępstwa (lub inne okoliczności, które wskazują na niewinność), stopień zawinienia sprawcy, tak jak również warunki sprawcy. Każda tego typu sprawa karna prowadzona przed sądem powinna zostać skonsultowana z odpowiednimi osobami takimi jak dobry adwokat od prawa  karnego w Krośnie.

        Uniewinnienie oskarżonego-adwokat prawo karne Krosno

W prawie karnym istnieje również coś takiego jak uniewinnienie oskarżonego i dzieje się to w dwóch, określonych przypadkach:

1. Uniewinnienie może nastąpić, gdy podczas postępowania sądowego dowody dostarczone przez oskarżycieli nie są wystarczające lub w przypadku, gdy dowodów potwierdzających popełnienie niedozwolonego czynu nie ma w ogóle.

2. Druga sytuacja wygląda w ten sposób, że w przypadku orzeczenia przez sąd czyn, który popełnił oskarżony nie jest traktowany jako czyn zabroniony i żadne regulacje nie mówią o tym, to w takim przypadku sąd również jest skory do uniewinnienia postępowania karnego.

Adwokat Krosno, kontakt, franki szwajcarskie

Formularz kontaktowy